جک پارکینگی

جک پارکینگی:

دارای ۲ سیستم مکانیکی و هیدرولیک هستند.

در جک‌های با قدرت پایین‌تر معمولا از سیستم مکانیکی استفاده می‌شود.

در جک‌هایی با قدرت بالاتر معمولا از سیستم هیدرولیک استفاده می‌شود.

  • انتخاب مناسب جک پارکینگی به ۳ عامل بستگی دارد:
  1. وزن هر لنگه درب
  2. طول هر لنگه درب
  3. تعداد تردد درب ساختمان
  • اگر وزن در متعادل باشد، تعداد واحدها کمتر از ۱۲ واحد باشد و طول در هم حدودا ۵/۲ متر باشد می‌توان از جک‌هایی با قیمت پایین‌تر در بازار استفاده کرد.
  • اگر طول در بیش از ۵/۲ متر باشد می‌بایست از جک‌های بازو بلند یا به اصطلاح کورس بلند استفاده کرد.
  • جک‌های کورس کوتاه به طور معمول ۳۰۰ و ۴۰۰ نام برده می‌شود و جک‌های کورس بلند ۵۰۰ و ۶۰۰ به طور معمول در بازار وجود دارد که با توجه به طول در انتخاب می‌شوند.
  • اگر وزن هر لنگه در زیاد و تردد در ساخنمان بالا باشد حتما باید از جک‌هایی با قدرت بالاتر استفاده کرد.

پیشنهاد می‌شود در این موارد از جک‌های ایتالیایی موجود در بازار استفاده شود.

X